Wed. Feb 1st, 2023

Tag: esp8266

ESP8266 คือ อะไร และตัวอย่างการใช้งาน

ESP8266 คือ อะไร ESP8266 คือ Wifi ไมโครชิปขนาดเล็ก หรือจะเรียกว่าเป็นสมองกลแบบฝังตัวชนิดต่อ wifi ได้ มีราคาถูก ผลิตโดย Espressif Systems ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ IOT และ อุปกรณ์สมาร์ทโฮม ต่างๆ ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนารุ่นใหม่เช่น…

เริ่มใช้งาน Tasmota เปลี่ยน ESP8266 เป็น Sonoff

หากรู้จัก Tasmota คืออะไร แล้ว มาเริ่มใช้งาน Tasmota กันต่อเลย โดยเราจะทำการลง Firmware Tasmota ให้กับ ESP8266 ซึ่งในบทความนี้จะใช้ Tasmotizer เป็นตัวช่วย flash firmware แล้วทดลองสร้างอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวแรกของคุณ ในที่นี้คือเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เตรียมอุปกรณ์ ESP8266 …

TASMOTA คือ อะไร

Tasmota คือ อะไร Tasmota คือ ซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่ฉลาดมาก สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ซึ่งใช้ชิป ESP WiFi เช่น ESP8266 และ ESP32 โดยสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายหรือวง Lan ของคุณ โดยใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า MQTT (ซึ่งเปรียบเสมือนตัวกลางในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์กับ application)…