Thu. Dec 7th, 2023
what is tasmota

Tasmota คือ อะไร

Tasmota คือ ซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่ฉลาดมาก สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ซึ่งใช้ชิป ESP WiFi เช่น ESP8266 และ ESP32 โดยสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายหรือวง Lan ของคุณ โดยใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า MQTT (ซึ่งเปรียบเสมือนตัวกลางในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์กับ application) ในส่วนของ Tasmota มีอุปกรณ์ที่รองรับมากมายและหลากหลาย สามารถ flash program ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้แพลตฟอร์ม ESP wifi เช่น อุปกรณ์ Tuya หรือ Sonoff ทำให้คุณสามารถสร้างหรือดัดแปลงอุปกรณ์ Smart Home ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง 

tasmota homepage

Tasmota คือ firmware ซึ่งสามารถแทนที่โปรแกรมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ Smart Home ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ Sonoff  เมื่อคุณ flash อุปกรณ์เหล่านั้นใหม่ด้วย Tasmota จะเป็นการตัดการต่อเชื่อมกับคลาวด์ของผู้ผลิต แต่คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ในเครือข่ายวง Lan ของคุณเอง ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ไม่มีความเสี่ยงที่บริการจะถูกตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ยังสามารถทำงานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต

sonoff switch
sonoff wall switch

สร้างอุปกรณ์ Smart Home ไว้ใช้เองด้วย Tasmota

หากคุณเป็นสาย DIY และพอจะรู้จัก ESP2866 หรือ ESP32 อยู่บ้าง คุณสามารถสร้างอุปกรณ์สมาร์ทโฮมขึ้นมาใช้เองได้โดยไม่ต้องเขียน code ซักตัว  ด้วยการใช้ “Tasmotizer” หรือ ลง firmware ผ่าน web installer ในการช่วย flash firmware Tasmota เข้าสู่ ESP8266/ESP32 (ซึ่งปกติจะต้องเขียน code และใช้ Arduino IDE ในการ flash program)   Tasmota จะช่วยให้คุณตั้งค่าใช้งานขาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งความสามารถในการ flash program แบบ OTA (over-the-air) ซึ่งสะดวกมากๆ เพราะไม่ต้องต่อสาย USB ให้ยุ่งยาก  ลองดูตัวอย่างการใช้งานได้จาก เริ่มต้นใช้งาน Tasmota

tasmotizer
esp8266

สรุปข้อดีของ Tasmota

  1. ไม่จำเป็นต้องใช้ cloud ของผู้ผลิต ทำให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้แม้จะไม่มีอินเทอร์เน็ต
  2. สามารถดัดแปลงแก้ไขการทำงานของอุปกรณ์ได้
  3. สาย DIY สามารถสร้างอุปกรณ์สมาร์ทโฮมขึ้นมาใช้เองโดยใช้ ESP8266 หรือ ESP32 โดยไม่ต้องเขียน code 
  4. สามารถตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์แบบ OTA (over-the-air) โดยไม่ต้องต่อสาย USB

By admin