Wed. Feb 1st, 2023

TASMOTA คือ อะไร

Tasmota คือ อะไร Tasmota คือ ซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่ฉลาดมาก สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ซึ่งใช้ชิป ESP WiFi เช่น ESP8266 และ ESP32 โดยสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายหรือวง Lan ของคุณ โดยใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า MQTT (ซึ่งเปรียบเสมือนตัวกลางในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์กับ application)…

Add on ที่จำเป็น สำหรับ Home Assistant

แนะนำ Add on ที่จำเป็น สำหรับ Home Assistant เมื่อติดตั้ง Home Assistant บน Raspberry Pi เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้คุณเปรียบเสมือนมีคอมพิวเตอร์หรือ server ตัวเล็กๆ ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาใน network ของคุณ…

5 ขั้นตอน ติดตั้ง Home Assistant บน Raspberry Pi

หากรู้จัก Home Assistant คืออะไรแล้ว บทความนี้จะแนะนำวิธี ติดตั้ง home assistant บน Raspberry Pi ง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน ซึ่งต่อไปในบทความนี้จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการ Home Assistant (HAOS)…

สร้าง Smart Home ด้วย Home Assistant

Home assistant คือ ผู้ช่วยในการรวมอุปกรณ์ IOT หรืออุปกรณ์ Smart Home ต่างยี่ห้อหรือต่างระบบให้สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยไม่ใช้คลาวด์ของผู้ผลิตแต่ละรายอีกต่อไป ทำให้มีความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง และที่สำคัญคือ ทำงานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต ทำให้การ สร้าง Smart Home ด้วย Home Assistant…